۵ دی ۱۳۹۵

طراحی آشپزخانه

بدلیل نداشتن ابعاد متناسب و هماهنگ بودن وسایل وآشپزخانه قدیمی حداکثر وقت کدبانو صرف پخت و پز می گذشت.بطور موتوسط یک کدبانو در هفته حدودا هفتاد […]
۵ دی ۱۳۹۵

انواع نما سازی در ساختمان

خارجی ترین قسمت ساختمان را نما سازی می گویند . با توجه به این که نمای ساختمان در مقابل عوامل جوی شدید قرار دارد در انتخاب […]
۵ دی ۱۳۹۵

قسمت دوم – چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

عوامل موثر در نما سازی ساختمانهای مدرن: -نحوه و میزان دسترسی سازندگان و مالکان ساختمانها به مصالح ساختمانی. -نوع و شیوه اجرایی که در احداث ساختمان […]
۵ دی ۱۳۹۵

قسمت اول – چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چیزی، آنچه که در معرض دید و برابر چشم است، آنچه از بیرون سوی دیده می […]