۲۲ دی ۱۳۹۵

۱۰ اثر مثبت چوب در معماری خانه مسکونی

درگذشته، از مصالح بوم آور جهت ساخت بنا استفاده می شد. معماری گذشتگان ما بیشتر بر پایه اصول شرایط محیطی حاکم بر منطقه زیستشان بود. آیا […]
۲۲ دی ۱۳۹۵

طراحی داخلی دفتر کار

تأثیر مستقیم محیط کار افراد بر میزان کارایی و جلب مشتری، امری انکار ناپذیر است. آنچه در بدو ورود مراجعه کنندگان به دفتر، شما و حرفه […]
۲۲ دی ۱۳۹۵

سایبان در طراحی ساختمان

سایبان ها برای کنترل میزان تابش آفتاب به سطوح نورگذر ساختمان به کار می روند. لزوماً در همه مناطق اقلیمی به وجود سایبان نیاز نخواهد بود. […]
۲۲ دی ۱۳۹۵

نقش نورگیر در ساختمان

در طراحی ساختمان باید سعی شود که نور و تهویه فضاهای داخلی ساختمان مستقیما از طریق پنجره هایی که با فضاهای باز و بزرگ مانند حیاط […]