شما می توانید با استفاده از امکان سفارش آنلاین، سفارش طراحی مورد نظر خود را انجام دهید، به این ترتیب پس از پرداخت آنلاین هزینه طراحی، همکاران ما در سریعترین زمان ممکن با توجه با اطلاعاتی که از طریق فرم سفارش آنلاین ارسال نموده اید طرح مورد نظر شما را طراحی می نمایندو طرح آماده شده از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد شد.

برای ثبت سفارش ابتدا اطلاعات شخصی خود را وارد نمایید.

  • این اطمینان به شما داده می شود که از این اطلاعات تنها جهت اطلاع شرایط و نتایج پروژه درخواستی استفاده می شود.

پس از ثبت اطلاعات شخصی زمینه طراحی مورد نظر را انتخاب نمایید.

  • شما می توانید از میان گزینه های نما، طراحی داخلی و طراحی محوطه یک یا چند گزینه را انتخاب نمایید.

به منظور طراحی دقیق و درست متراژ پروژه را وارد نمایید.

  • توجه داشته باشید ورود صحیح این اطلاعات به ارائه طرح دقیق و پیشبرد سریع پروژه کمک می کند.

پس از ورود متراژ تصویر پلان های موجود را ضمیمه نمایید.

  • این تصاویر می تواند با فرمت های jpg, gif, png, pdf و ترجیحا dwg (فایل اتوکد) باشد.

درصورت تمایل می توانید تصویر مجوز ساختمان، کروکی ساختمان و نمونه عکس های ساختمان های مجاور را جهت اجرای بهتر طراحی زمیمه نمایید.

لطفا برای پر کردن اطلاعات و ثبت سفارش طراحی به صفحه سفارش آنلاین بروید.